To już ostatnia szansa dla świętokrzyskich samorządów na unijne dotacje wspierające tworzenie terenów inwestycyjnych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Zarząd Województwa
Świętokrzyskiego przyjął regulamin konkursu na realizację działania
'Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Będzie to ostatni
konkurs realizowany w ramach RPO na lata 2007-2013.
Do podzielenia między jednostki samorządu terytorialnego, jest 5 milionów
złotych. Nabór wniosków przewidziany jest do 9 listopada. O dotacje mogą się
ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia i związki
samorządów oraz instytucje świadczące usługi publiczne na zlecenie gmin czy
powiatów.
Ze względu na koniec obecnego okresu programowania, samorządy mogą starać
się o dofinansowanie projektów, których termin realizacji nie jest dłuższy
niż do ko}ca 2014 roku. Maksymalny poziom dofinansowania to 60 procent, a
wartość dotacji nie może być większa niż 5 milionów złotych.
(Marcin Gabrek)