Teatralnie w Mielcu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Zajęcia w ramach Mono-Duo -Dramy w mieleckim domu kultury trwać będą aż do piątku.
(Tomasz Łępa)
Spotkania takie to również możliwość spotkania się ze słowem żywym, ekspresją, dykcją i przede wszystkim z faktem, że aktorstwo to nie jest coś niemożliwego.

Warsztaty przełamujące stereotypowe percepcje i doskonalące zdolności komunikacyjne to efekt spotkań teatralnych, które odbywają się w mieleckim domu kultury. Mono-Duo-Dramy – pod taką nazwą odbywają się zajęcia teatralne prowadzone prze aktorów dla mieleckiej młodzieży, która w tym roku przerosła organizatorów i prelegentów liczebnością w tych wykładach.