Tarnobrzeg. Dziś ma ruszyć II etap odkomarzania.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Od dziś do środy ( 17 – 19 czerwca) na terenie miasta Tarnobrzega przeprowadzony zostanie II etap zabiegów zwalczania larw komarów, dorosłych postaci komarów i kleszczy. Odkomarzanie rozpoczynać się będzie o 21.00 i jest zależne od warunków atmosferycznych.

Mówi naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Tarnobrzega, Piotr Pawlik.

Do oprysków zostaną użyte preparaty dopuszczone  do obrotu decyzją Ministra Zdrowia i ujęte w Rejestrze Produktów Biobójczych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Termin przeprowadzenia zabiegów uzależniony jest od panujących warunków atmosferycznych takich jak opady czy silny wiatr i  w związku z tym może ulec zmianie.

Przebywanie w rozpylonej chmurze preparatu biobójczego jest szkodliwe. Karencja dla owoców wynosi tydzień.