Tarnobrzeg. Zmiany w kopalni.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Zmian dokonano także w składzie pięcioosobowej rady nadzorczej kopalni. Zostali z niej odwołani, Wojciech Malicki, Marcin Rećko i Roman Szymczak. Ich miejsce zajęli adwokaci, Marcin Nowak, Agnieszka Wielgus – Dec oraz radca prawny Bożena Sudoł – Kaczmarek.

Za powołania i odwołania  szefa zarządu  i części składu rady nadzorczej kopalni odpowiada nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy.  Jest to organ jednoosobowy, w tym  wypadku reprezentowany przez prezydenta Tarnobrzega  Grzegorza Kiełba.

 

Zmiana  likwidatora Kopalni Siarki Machów  w Tarnobrzegu.  Wojciech Wąsik zastąpił na tym stanowisku Roberta Niedbałowskiego. |Zarząd kopalni został też  uszczuplony o dyrektora do spraw ekonomiczno – finansowych. Funkcję tę pełnił Witold Bochyński.

                Nowy likwidator kopalni obecnie przejmuje dokumentacje spółki oraz szczegółowo zapoznaje się  funkcjonowaniem spółki. Określił priorytety swojej działalności.

Mówi Wojciech Wąsik.