Tarnobrzeg. Wycinka drzew w Zwierzyńcu. Mieszkańcy miasta zaniepokojeni.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowa Dęba – Kazimierz Kopeć tłumaczy, że prace w tarnobrzeskim Zwierzyńcu prowadzone są w celu poprawienia stanu sanitarnego lasu. Drzewa wyznaczone do usunięcia osiągnęły tak zwany wiek rębności i zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców podczas pobytu w lesie. Pozyskanie drewna odbywa się zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Środowiska Planem Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Nowa Dęba na lata 2013-2022.

 Nadleśniczy Kopeć dodaje, że w rejonie, o którym mowa będą nasadzane młode drzewka. I jeszcze, że roboty  nie obejmują stref ochronnych ptaków, zgodnie z obowiązującym Programem Ochrony Przyrody Nadleśnictwa Nowa Dęba oraz z założeniami do Planu Zadań Ochronnych dla Puszczy Sandomierskiej.

Zwierzyniec, to tereny leśne będące pozostałością po Puszczy Sandomierskiej. Na obrzeżach lasu usytuowane są ogródki działkowe „Wymysłów” oraz „Zwierzyniec”, od strony  osiedla Sobów znajduje się Cmentarz Komunalny natomiast  od strony Bogdanówki boisko piłki nożnej.

 

Trwa wycinka drzew w Lesie Zwierzynieckim w Tarnobrzegu. Prowadzi ją zarządca czyli Nadleśnictwo w Nowej Dębie. Fakt nie uszedł uwadze mieszkańców miasta, którzy  z ogromnym niepokojem śledzą wyrąb drzewostanu.

Mówi tarnobrzeżanka, Katarzyna Zych Sławińska.