Tarnobrzeg. Wręczono nagrody laureatom konkursu "Zachowaj Trzeźwy Umysł”".

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

Anna Krutyń Tracz słowa te wypowiadała jednocześnie ubolewając nad tym, że w konkursie wzięli udział uczniowie jedynie z czterech tarnobrzeskich placówek. Prezydent Tarnobrzega, Norbert Mastalerz wyraził nadzieję, że w przyszłości większa liczba szkół, stowarzyszeń i instytucji będzie uczestniczyć w przedsięwzięciach proponowanych przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, ” to hasło ogólnopolskiej kampanii, w którą Tarnobrzeg włączył się po raz 12. W tym roku w ramach pierwszego etapu akcji odbyło się 5 konkursów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Do siedziby kampanii napłynęła duża ilość prac, spośród których komisja wybrała najlepsze i nagrodziła ich autorów. Wśród laureatów znalazło się 8 młodych tarnobrzeżan. Mówi przewodnicząca Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnobrzegu, Anna Krutys Tracz.