Tarnobrzeg. Wizja nieodległej przyszłości – Tarnobrzeskie Wodociągi producentem osadu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Podczas sympozjum będzie jeszcze mowa między innymi o gospodarce wodnej w rejonach przygranicznych, a także   możliwości wsparcia finansowego projektów przygranicznych.

 

Dziś osad z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków  w Tarnobrzegu wykorzystywany jest w rolnictwie i do rekultywacji. Prezes Sikoń podkreśla, że jest na niego zbyt.

W międzynarodowej konferencji uczestniczy miedzy innymi Dorota Niedziela. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska odniosła się do jednego z tematów spotkania, możliwości finansowania projektów gospodarki wodnej i osadowej   w Polsce  w najbliższych latach.

 

Optymalnym rozwiązaniom w gospodarce osadowej poświęcona jest dwudniowa konferencja międzynarodowa, która rozpoczęła się w środę w Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu.

Dla przedsiębiorstwa Tarnobrzeskie Wodociągi osad,  będący odpadem działalności Miejskiej Oczyszczalni Ścieków  w nieodległej przyszłości najprawdopodobniej stanie się dodatkowym źródłem dochodu. Mówi prezes Tarnobrzeskich Wodociągów Antonii Sikoń.