Tarnobrzeg. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w PWSZ.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo ma wymiar praktyczny. Zajęcia odbywają się  w nowoczesnych pracowniach zawodowych wyposażonych w  wysokiej jakości sprzęt dydaktyczny.  W tym roku PWSZ utworzyła trzy pracownie umiejętności pielęgniarskich oraz dwie pracownie anatomii i fizjologii.

 

Do słów rektora odniosła się wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Daria Lipińska.

 

W uroczystym otwarciu Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu, uczestniczyła dziś wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Daria Lipińska – Nałęcz.

Z pracowni korzystają studenci kierunku Pielęgniarstwo, który uczelnia uruchomiła w tym roku akademickim. Rektor tarnobrzeskiej PWSZ,  w swoim wystąpieniu podkreślił, że nowy profil wpisuje się w strategię rozwoju kraju, Podkarpacia i Tarnobrzega. Przed jego utworzeniem przeanalizowano dokładnie tutejszy rynek pracy.

Mówi rektor PWSZ w Tarnobrzegu, Paweł Maciaszczyk.