Tarnobrzeg. Walne przedstawicieli Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Obecnie tarnobrzeski okręg Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników liczy nieco ponad 200 osób. Blisko setka to wdowy po zmarłych żołnierzach górnikach. Najmłodszy przedstawiciel związku ma 79, a najstarszy – 86 lat. Działalność organizacji opiera się na wspieraniu i pomocy osobom  w niej zrzeszonym, a także na kultywowaniu pamięci o wydarzeniach sprzed lat.

Związek zrzesza głównie osoby, które zasilały  Wojskowe  Bataliony Pracy powstałe 66 lat temu. Do jednostek wojskowych o charakterze obozów pracy przymusowej wcielono w latach 1949 – 1959 ponad 200 tysięcy poborowych wywodzących się z wszystkich środowisk niepodległościowych.

 

 Podsumowali  czteroletnią kadencję, wybrali nowe władze i ustalili plan działania na kolejne cztery lata. Walne zebranie członków tarnobrzeskiego okręgu Związku  Represjonowanych Żołnierzy Górników odbyło się  w Środowiskowym Domu Kultury Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

– Mamy cel- powiedział nam  prezes związku, Zbigniew Krupa.