Tarnobrzeg. W PWSZ Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

I tak  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu, do programów kształcenia dotyczących nauk przyrodniczych czy technicznych wprowadzane są treści nauk społecznych i humanistycznych.

W piątkowym wydarzeniu wzięli udział nauczyciele akademiccy z różnych ośrodków w  Polsce i na Słowacji,  pracodawcy, przedsiębiorcy i studenci.

 

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa,  odbyła się  w piątek, w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu.  Spotkanie dotyczyło  zarządzania marketingowego, biznesu, finansów,  rachunkowości, bezpieczeństwa oraz aspektów społecznych działalności państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dyskusje naukowców reprezentujących różne gałęzie wiedzy są obecnie normą.  Prorektor do spraw kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, Monika Piątek tłumaczy, że dziś przed uczelniami wyższymi stoi coraz więcej wyzwań, a jednym z nich jest kształcenie studentów w szerokim wymiarze,  zarówno specjalistycznym  jak i  elastycznym.