Tarnobrzeg. W budynku stowarzyszenia musi powstać druga klatka schodowa. Prośba o wsparcie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Zofia Trochimowicz – Warga  otrzymała już upomnienie. W przypadku niedopełnienia obowiązku budowy klatki schodowej, kolejnym krokiem będzie wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 

Prezes stowarzyszenia, Zofia Trochimowicz – Warga, apeluje o wsparcie.

 

W budynku przy Alei Niepodległości w Tarnobrzegu, siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego  trzeba wybudować drugą klatkę schodową. To wymóg przepisów przeciwpożarowych. Na inwestycje wartą 160 tysięcy złotych  nie stać Tarnobrzeskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  z Upośledzeniem Umysłowym, które prowadzi obydwie placówki.  

Decyzja administracyjna nakazująca wybudowanie drugiej  klatki schodowej zapadła  w 2011 roku po kontroli straży pożarnej. Termin realizacji zalecenia komendant PSP w Tarnobrzegu, starszy brygadier Andrzej Babiec przekładał kilkakrotnie.