Tarnobrzeg. Trwają prace nad statutami osiedli.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Wnioski mieszkańców rozpatrzy komisja statutowa, która po dopracowaniu dokumentu przedłoży go Radzie Miasta Tarnobrzega do zaakceptowania.

 

Konsultacje społeczne z mieszkańcami, dotyczące zmian w statucie miasta Tarnobrzega i statutach osiedli odbyło się w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Frekwencja była niska. Przeważały osoby starsze.

Mówi członek Komisji Statutowej Rady Miasta Tarnobrzega, radny miejski przewodniczący tarnobrzeskiego osiedla Siarkowiec, Łukasz Nowak.