Tarnobrzeg. Studenci z Politechniki Świętokrzyskiej zaprojektują wykorzystanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Pomysł na zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego będzie tematem konkursu. Wkrótce Politechnika w Kielcach ogłosi go dla swoich studentów wszystkich roczników.

 

 

Współprace z Politechniką zainicjował wiceprezydent Tarnobrzega, Wojciech Brzezowski.

 

Studenci Politechniki Świętokrzyskiej zaprojektują wykorzystanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego.

Grupa 55 słuchaczy trzeciego roku Architektury na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach odwiedziła Tarnobrzeg i spotkała się  w tej sprawie  z prezydentem miasta oraz  naczelnikami określonych wydziałów w urzędzie miasta. Rozmowy miały miejsce w Marinie nad tarnobrzeskim akwenem.

Studenci stworzą projekt w ramach przedmiotu „planowanie przestrzenne”. Koncepcja przewiduje zabudowę terenu pod względem funkcjonalnym i przestrzennym. Tłumaczy Agnieszka Sempioł z Katedry Architektury i Urbanistyki, Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki świętokrzyskiej w Kielcach.