Tarnobrzeg stawia na zawodowców.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ponad dwa i pół miliona złotych dofinansowania otrzymał tarnobrzeski samorząd, który przystąpił do projektu systemowego 'Podkarpacie stawia na zawodowców”.
Dzięki temu w każdej szkole zawodowej ponadgimnazjalnej zostanie stworzona pracownia doradztwa edukacyjno-zawodowego, a uczniowie będą mogli odbyć staże i praktyki.
Każda szkoła biorąca udział w projekcie zobowiązana będzie do praktycznej nauki zawodu we współpracy z zakładami pracy. Uczniowie będą brać udział w stażach i praktykach. Dzięki nawiązanej współpracy z przedsiębiorcami, po zakończeniu projektu mogą oni zostać potencjalnymi pracodawcami dla młodych ludzi.
W Tarnobrzegu do projektu zgłoszone zostały wszystkie szkoły zawodowe ponadgimnazjalne, czyli Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, nr 2 i nr 3 oraz Zespół Szkół im. ks. St. Staszica.
Całkowita wartość projektu to prawie 3 mln zł, a wkład własny Tarnobrzega wynosi niespełna 400 tys.
Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. (fot.: www.tarnobrzeg.pl)