Tarnobrzeg. Spotkanie przedstawicieli samorządów studenckich podkarpackich uczelni.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Spotkania przedstawicieli samorządów studenckich podkarpackich uczelni odbywają się minimum raz na dwa miesiące, w różnych ośrodkach akademickich województwa.

 

Jednym z zagadnień poruszanych podczas zebrania były ubezpieczenia. Tłumaczy przewodniczący samorządu studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, Rafał Madura.

 

Spotkanie przedstawicieli samorządów studenckich podkarpackich uczelni, odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu. Celem przedsięwzięcia było nawiązanie bliższej współpracy międzyuczelnianej przy organizacji wydarzeń kulturalnych, ale też wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Mówi koordynator regionalny Parlamentu Studentów RP dla województwa podkarpackiego, Klaudia Kornacka.