Tarnobrzeg. Spotkanie na temat barier w dostępie do Internetu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Podkarpacie było jednym z pięciu województw realizujących projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. To największa inwestycja teleinformatyczna w Europie finansowana ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jej łączny budżet to ponad 300 milionów złotych.

W ramach projektu na Podkarpaciu  wybudowano 20 tysięcy 65 kilometrów sieci światłowodowej,  189 węzłów szkieletowych i 14 węzłów dystrybucyjnych. Projekt zakończył się w ubiegłym roku. Do 20123 ma trwać operowanie projektem.

 

Przedstawiciel Operatora Infrastruktury sieci szerokopasmowej, wiceprezes Otwartych Regionalnych Sieci Szerokopasmowych, Maciej Koziara zwracał się podczas spotkania do przedstawicieli samorządu.  

 

W Tarnobrzeskim Domu Kultury rozmawiano na temat barier w dostępie do Internetu. W spotkaniu z przedstawicielami operatora projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” uczestniczyli samorządowcy oraz operatorzy tak zwanych sieci dostępowych.

Sieć szerokopasmowa, to szeroko rozbudowana infrastruktura światłowodowa, która ma  zapewnić mieszkańcom, instytucjom oraz przedsiębiorcom z terenu województwa możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie. Mówi specjalista do spraw telewizji kablowej i Internetu Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” w Tarnobrzegu.