Tarnobrzeg. Skarpa miechocińska zabezpieczona. Nie wszyscy zadowoleni z efektu prac.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Dodatkowo urzędnicy podejmą starania o zmianę klasyfikacji prywatnych gruntów tworzących skarpę. W konsekwencji ich właściciele będą płacili niższy podatek.

Skarpa miechocińska zaczęła się osuwać latem 2010 roku po gwałtownych ulewach. Domy stojące na zboczu zaczęły pękać.  Przez  osiedle przebiega ulica Mickiewicza powyżej której stoi zabytkowy kościół, plebania, dom ludowy i wiele domów jednorodzinnych.

 

Na wniosek mieszkańców Miechocina dokonano przeglądu inwestycji. Tłumaczy naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego i Drogownictwa Urzędu Miasta w Tarnobrzegu, Artur Anioł.

 

Blisko sześć milionów złotych pochłonęło zabezpieczenie skarpy miechocińskiej w Tarnobrzegu przed osuwaniem.  Nie wszyscy mieszkańcy tamtego rejonu są zadowoleni z efektu wykonanych robót.  

– Prace odwodnieniowe i ziemne w większym lub mniejszym zakresie były przeprowadzone na terenie ponad 20 posesji   przypomina zastępca przewodniczącego Zarządu Osiedla Miechocin, Wiesław Ordyk.