Tarnobrzeg. Seniorzy chcą dialogu z władzami miasta.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Prezydent zasugerował również, aby seniorzy organizowali sesje w godzinach popołudniowych. Grzegorz Kiełb powiedział, że w posiedzeniach rozpoczynających się o godzinie 10.00 władzom miasta trudniej uczestniczyć  z racji wielu obowiązków.

 

Tarnobrzescy seniorzy chcą mieć większy wpływ na sprawy, które dotyczą najstarszego pokolenia mieszkańców miasta . Apelują o szerszy dialog z władzami samorządu.

W Tarnobrzegu działa Rada Seniorów. Organ, który ma pełnić funkcję opiniodawczą i doradczą. – W naszych sesjach, z wyjątkami, nie uczestniczą prezydenci. Wnioski  z każdego posiedzenia Rady Seniorów  trafiają do władz, ale żeby podejmować jakiekolwiek inicjatywy trzeba rozmowy i chęci –  powiedział nam przedstawiciel  rady seniorów pragnący pozostać anonimowym.

Do zarzutu odniósł się prezydent Tarnobrzega, Grzegorz Kiełb.