Tarnobrzeg. Ruszył projekt „Aktywizacja i Integracja”.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Podobny projekt tarnobrzeski PUP realizuje  w Gminach Baranów Sandomierski i Nowa Dęba.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu, Teresa Huńka.

 

 W Tarnobrzegu ruszył projekt „Aktywizacja i Integracja” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.

Celem przedsięwzięcie jest kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, a także poprawa sytuacji osób objętych projektem na rynku pracy.

Bierze w nim udział 12 wytypowanych przez MOPR osób. Mówi dyrektor placówki, Elżbieta Miernik Krukurka.