Tarnobrzeg. Różaniec Sercem Mówiony.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Książeczkę wydało Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu. Sponsorem publikacji jest Hotel 'Karolina' w Tarnobrzegu.
Ewa Wójcik Lis
Kieszonkowy tomik wierszy poświęconych tajemnicom różańcowym trafia do mieszkańców Tarnobrzega. Autorem Różańca Sercem Mówionego jest poeta tarnobrzeski, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, Kazimierz Wiszniowski.