Tarnobrzeg. Radni zatwierdzili taryfy za wodę i ścieki.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

25 groszy za metr kwadratowy powierzchni utwardzonej. Tyle zapłacą przedsiębiorcy za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Do tej pory ta opłata wynosiła 19 groszy. Taryfy zaczną obowiązywać od marca.
Cena ścieków wzrośnie o złotówkę. Opłata zmienna za odprowadzanie nieczystości nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 4 złote i 31 groszy netto za metr sześcienny. Przedsiębiorstwo wprowadziło natomiast jednozłotową opłatę abonamentową. Antonii Sikoń tłumaczy, że było to konieczne ze względów ekonomicznych ale również dlatego, że pojawiła się nowa grupa odbiorców.

Cena wody w Tarnobrzegu w tym roku się nie zmieni. Do ścieków doliczono złotówkę. Wzrośnie opłata za tak zwaną deszczówkę. Dziś radni przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta.
Tarnobrzeżanie będą płacić za wodę tak jak do tej pory. W skali miesiąca opłata zmienna wynosić będzie 4 złote i 19 groszy netto za metr sześcienny, zaś abonamentowa 5 złotych i 77 groszy. Cena wody utrzyma się na dotychczasowym poziomie dzięki wdrożonemu w spółce Tarnobrzeskie Wodociągi szeroko zakrojonemu programowi oszczędnościowemu. Mówi prezes Tarnobrzeskich Wodociągów, Antonii Sikoń.