Tarnobrzeg. Radni uchwalili studium.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Prace przy obecnym studium rozpoczęły się w 2012 roku. Powstanie dokumentu poprzedziło wiele uzgodnień i konsultacji.
Ewa Wójcik Lis
Tarnobrzescy radni jednogłośnie uchwalili studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Studium jest dokumentem wyznaczającym politykę przestrzenną gminy. Pozwala na sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Te z kolei są dokumentami planistycznymi, prawem miejscowym, według którego wydaje się między innymi pozwolenia na budowę. – Jest zielone światło między innymi do rozpoczęcia zagospodarowywania Jeziora Tarnobrzeskiego – tłumaczy wiceprezydent Tarnobrzega, Wojciech Brzezowski.