Tarnobrzeg. Radni miejscy złożyli ślubowanie. Wybrano nowego przewodniczącego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

W Radzie Miasta Tarnobrzeg zasiada dwadzieścia jeden  osób. Dziewięć mandatów  należy do  Prawa i Sprawiedliwości, osiem  do radnych Platformy Obywatelskiej, trzy do komitetu  Moje Miasto Tarnobrzeg ora z jeden do komitetu Tadeusza Gospodarczyka.

 

Wsparcie Kamilowi Kalince zadeklarował były przewodniczący rady miasta, radny PO, Dariusz Kołek.

 

Podczas sesji wybrano nowego przewodniczącego Rady Miasta Tarnobrzeg. Radni Prawa i Sprawiedliwości zgłosili na to stanowisko Kamila Kalinkę. Była to jedyna kandydatura. Zgodnie z przepisami przeprowadzono tajne głosowanie. Wzięło w nim udział 19 radnych. 16 było za. Mówi nowy przewodniczący.

 

W Tarnobrzeskim Domu Kultury odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta, o której składzie wyborcy zadecydowali 16 listopada. Posiedzenie otworzył najstarszy radny, Stanisław Uziel z Platformy Obywatelskiej.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, sędzia Marek Wójcik, wręczył dwudziestu radnym zaświadczenia o wyborze do rady. Następnie każdy z nich złożył ślubowanie.

Mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, sędzia Marek Wójcik.