Tarnobrzeg. Przyznano Nagrodę imienia Michała Marczaka.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Nagrodę wręczono podczas sesji popularno – naukowej w dwieście osiemdziesiątą rocznicę zawiązania Konfederacji Dzikowskiej. Gratyfikację w wysokości dwóch tysięcy złotych ufundowały: Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu oraz Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega.

 

W Tarnobrzegu, po raz pierwszy przyznano wyróżnienie  będące uhonorowaniem ludzi, którzy działają na rzecz historii lokalnej.Nagrodę imienia Michała Marczaka otrzymał  pochodzący  z Wrzaw, Waldemar Prarat, który od lat bada historię regionu. 

Patron nagrody, związany z Tarnobrzegiem, a zwłaszcza z Dzikowem, był jednym  z największych regionalistów okresu międzywojennego. Mówi inicjator nagrody, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, doktor habilitowany, Tadeusz Zych.