Tarnobrzeg. Przywieź odpad do PSZOK-u.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Powiedział naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta  w Tarnobrzegu. Piotr Pawlik dodał, że najczęściej mieszkańcy muszą dopłacać za przekroczenie limitów oddawanych zużytych opon.

PSZOK istnieje od lata 2013. Prowadzi go firma Santa – ECO.

 

Miasto  przypomina tarnobrzeżanom  o istnieniu PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Co prawda liczba „dzikich wysypisk”  w Tarnobrzegu  z roku na rok maleje, jednak wciąż istnieją.

 Warto pamiętać, że na oznaczonym terenie, zlokalizowanym przy ulicy Rusinowskiego, przy wieży ciśnień, popularnym „grzybie” można bezpłatnie zostawiać  makulaturę, opakowania  z tworzyw sztucznych, drewna, metalu, szkła i wielomateriałowe, a także odpady zielone, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, termometry rtęciowe czy odpady wielogabarytowe.