Tarnobrzeg:'Przystań tu na chwilę'.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

Do tej pory dzięki robotom wykonanym za pieniądze zebrane z ubiegłorocznych kwest Cmentarz na Piaskach udało się uratować. W całości odtworzono mur cmentarny, zrekonstruowano zabytkową kaplice, odrestaurowano kilkadziesiąt nagrobków, w tym dwa najstarsze pochodzące z początku XIX wieku.
Każdy kto wrzucił datek do puszki podczas kwesty otrzymał cegiełkę zaproszenie na spektakl 'Przystań tu na chwilę', który już dziś o 17.00.
Montaż słowno-muzyczny 'Przystań tu na chwilę' w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu oraz Niepaństwowej Szkoły Muzycznej odbędzie się dziś na Starym Cmentarzu w Miechocinie.
Wczoraj kilkadziesiąt osób kwestowało na rzecz najstarszej w Tarnobrzegu miechocińskiej nekropolii, Cmentarza na Piaskach z XVIII wieku.
Mówi inicjator i organizator kwesty, prezes Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego, Tadeusz Zych.