Tarnobrzeg. Protestowały w Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Pielęgniarki i położne nie wykluczają wstąpienia na drogę sądową.

Porozumienie płacowe z września ubiegłego dotyczy wszystkich pracowników  średniego i pomocniczego personelu medycznego i niemedycznego  z wyjątkiem lekarzy. Jest to grupa ponad 700 osób.

 

Pikieta pielęgniarek w Tarnobrzegu była jedną z wielu, które odbyły się  we wtorek na terenie całego kraju.

 

Jaki będzie kolejny krok pielęgniarek? Mówi wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Tarnobrzegu, Stanisława Piekarczyk.

 

Dyrektor Stasiak, który wyszedł do pielęgniarek przyznał, że być może popełnił błąd podpisując porozumienie. Miał nadzieję, że  w tym roku wysokość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia będzie wyższa. Tak się nie stało. Szpital obecnie ponosi większe koszty działalności niż wynoszą przychody.

 

Protestowały w swoje święto. Pielęgniarki i położne ze Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu, pikietowały pod dyrekcją lecznicy. Wyraziły w ten sposób swoje niezadowolenie  z warunków pracy i płacy w szpitalu.

Głównym żądaniem pielęgniarek, było wywiązanie się dyrektora z porozumienia płacowego  podpisanego we wrześniu ubiegłego roku, dokładnie wypłaty drugiej transzy zagwarantowanych  w dokumencie podwyżek. Zarządzający lecznicą, Wiktor Stasiak wypowiedział porozumienie ponad miesiąc temu, tłumacząc swoją decyzje złą kondycja finansowa szpitala.