Tarnobrzeg. Projekt dla zwalnianych pracowników oświaty.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

W minionym rokuna terenie powiatu niżańskiego zlikwidowano siedem placówek oświatowych,  w stalowowolskim – trzy. Z końcem września przestanie funkcjonować  Kolegium Nauczycielskie w Tarnobrzegu.

 

16 osób, pracowników i nauczycieli sektora oświaty, którzy zostali zwolnieni, są przewidziani do zwolnienia lub zagraża im utrata zatrudnienia, może zostać objętych projektem pod nazwą „Nasza Przyszłość”. Realizuje go Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego. Zgłoszenia od mieszkańców powiatów niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega przyjmowane są do 26 września.

W ramach projektu jego uczestnicy będą mieli do wyboru dwie formy wsparcia. Mówi kierownik projektu, Sylwia Kicińska.