Tarnobrzeg. Prezydent Grzegorz K. bez absolutorium za 2017 rok.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ubiegłoroczne dochody Tarnobrzega wyniosły 252 i pół miliona złotych. Wydatki – blisko 257 milionów. Zakładany na 11 milionów deficyt zamkną się kwotą czterech milionów złotych.                      

– Uważam, że budżet 2017 został zrealizowany z bardzo dobrym wynikiem – podsumowała skarbnik Urzędu Miasta Tarnobrzega, Urszula Rzeszut.

Jako jedyny, przeciw udzieleniu absolutorium Grzegorzowi K. był radny Norbert Mastalerz.

– Gdybym opowiedział się za absolutorium postąpiłbym wbrew sobie – powiedział radny Łukasz Nowak, który wstrzymał się od głosu ze względu na – jak określił – szacunek do człowieka i szczególną sytuację  w jakiej znalazło się miasto.

Tarnobrzescy radni nie udzielili prezydentowi Grzegorzowi K. absolutorium za gospodarowanie finansami miasta w 2017 roku. Podczas dzisiejszej sesji miejskiej głosowało dwudziestu jeden obradujących. Za absolutorium było dziesięciu. Przeciwko – jeden. Dziesięciu wstrzymało się od głosu.

Przypomnijmy prezydent Grzegorz K. od czterech miesięcy przebywa w tymczasowym areszcie. Ciążą na nim zarzuty korupcyjne.

Za udzieleniem absolutorium był przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega, Dariusz Bożek.