Tarnobrzeg. Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Unii Europejskiej

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Osoby prowadzące lub zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą z terenu Podkarpacia  od połowy stycznia będą mogły składać wnioski o udzielenie pożyczek z Funduszu Pożyczkowego Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. To już kolejny projekt unijny realizowany przez agencję. Budżet przedsięwzięcia wynosi ponad 5 milionów złotych, pochodzących  z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Pierwszą tego rodzaju inicjatywę  w powiecie tarnobrzeskim wsparła również Gmina Tarnobrzeg, która przekaże na ten cel blisko 350 000 złotych.
Pożyczki mogą zostać wykorzystane na sfinansowanie wydatków związanych z podejmowaną lub prowadzoną działalnością gospodarczą. Będą udzielane z korzystnym oprocentowaniem na warunkach określonych indywidualnie dla każdego pożyczkobiorcy. Ich maksymalna wysokość to 100 000 zł, a czas spłaty –  3 lata z możliwością czasowego odroczenia spłaty.
Obecnie TARR oferuje także początkującym przedsiębiorcom wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji (do 40 tysięcy złotych), szkoleń i doradztwa związanego z działalnością gospodarczą.
Siedziba Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. znajduje się w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej 15.