Tarnobrzeg. Potwierdzone. Są wody siarczkowe.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Według dokumentu opracowanego przez warszawski instytut, najkorzystniejsze  warunki  dla  zlokalizowania  ujęcia wód  siarczkowych  znajdują  się w południowej  części  miasta,  na  obszarze  rozciągającym  się  pomiędzy  centrum  miasta, a Jeziorem Tarnobrzeskim.

Na terenie Tarnobrzega nie stwierdzono istnienia solanek i wód termalnych.

 

Na terenie Tarnobrzega występują wody siarczkowe. Potwierdził to dokument pod nazwą „Studium możliwości występowania i wykorzystania wód leczniczych i termalnych w Tarnobrzegu” opracowany na zlecenie miasta przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie.

Wody te są zbliżone właściwościami fizyko-chemicznymi do wód występujących w uzdrowisku Busko Zdrój. Mogą znaleźć zastosowanie  w balneoterapii jako pomocne w leczeniu wielu schorzeń. Do tego jednak droga daleka.

Mówi naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tarnobrzega, Paulina Długoń.