Tarnobrzeg. Poseł Mirosław Pluta w komisji do spraw polityki senioralnej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

W grudniu zeszłego roku rząd przyjął tzw. pakiet dla seniorów. Składają się na niego: założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020, Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020 oraz założenia programu “Solidarność pokoleń – działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+” – 2014-2020.

 Mirosław Pluta zasiada również w komisji  ochrony środowiska i infrastruktury.

Na zdjęciu: Mirosław Pluta z Z przewodniczącym komisji polityki senioralnej – Michałem Szczerbą.

 

Poseł ziemi tarnobrzeskiej – Mirosław Pluta  zasiadł w komisji  do spraw polityki senioralnej.

 Sejm powołał nową komisję stałą – do spraw polityki senioralnej. Komisja będzie się zajmowała sprawami dotyczącymi różnych wymiarów życia osób starszych m.in. zdrowia i samodzielności, aktywności zawodowej osób 50+, aktywności edukacyjnej, społecznej i kulturalnej, wolontariatu, tak zwanej  srebrnej gospodarki i relacji międzypokoleniowych.

Mówi poseł Mirosław Pluta.