Tarnobrzeg. Pompy w Piasecznie będą pracować.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska gwarantował środki na pompowanie do końca tego roku. Tymczasem stałe odprowadzanie wód z wyrobiska w Piasecznie jest konieczne. Odtworzenie stosunków wodnych sprzed 1956 roku groziłoby bowiem podtopieniami na terenie gmin: Łoniów, Koprzywnica i Samborzec.

 

 

Ponadto NFOŚ ma sfinansować przebudowę działającego w Piasecznie zestawu pompowego, co pozwoli na ograniczenie zużycia energii nawet do 70%. Tym samym zmniejszą się koszty odprowadzania wody ze zbiornika. Rocznie to średnio dwa miliony złotych.

 

W przyszłym roku  pompy  utrzymujące stały poziom lustra wody  w posiarkowym wyrobisku w Piasecznie w Gminie Łoniów będą nadal pracować. To wynik negocjacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – powiedział nam wiceprezydent Tarnobrzega Wojciech Brzezowski.

Oszczędności pochodzące z rekultywacji miejskiej spółki, Kopalni Siarki Machów w Likwidacji , NFOŚ pozwolił przeznaczyć właśnie na ten cel.

Mówi Wojciech Brzezowski.