Tarnobrzeg. Placówka po liftingu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Do zakładu trafiły nowe krzesła. Planowana jest wymiana części ogrodzenia. Obecnie w placówce przebywa 76 osób. Na miejsce czeka ponad 50. Pacjenci zakładu to osoby przewlekle chore, niepełnosprawne i długotrwale unieruchomione, potrzebujące całodobowych świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych.
Ewa Wójcik Lis
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu przeszedł lifting. Świeżo pomalowana elewacja od frontu, czyli od ulicy Hieronima Dekutowskiego, przyciąga wzrok słonecznym pomarańczowym kolorem. Uporządkowano ogród. Nadal zdobią go oryginalne rzeźby. Dokonano zakupu 30 gazonów i 180 kwiatów.
– Zakład kończy 15 lat. Przyszedł czas na odświeżenie obiektu i jego otoczenia – powiedziała pełniąca obowiązki kierownika placówki Barbara Zych: