Tarnobrzeg. Park Przemysłowo Technologiczny zaprasza inwestorów.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Obecnie w parku działa kilkunastu inwestorów. Dwa hektary ziemi  wydzierżawił prywatny przedsiębiorca pod działalność, o której Bogusław Kobyłecki nie chce na razie mówić.Na koniec lipca planowany jest przetarg na sprzedaż gruntów, którymi park dysponuje.

 

Hala przemysłowa, inkubator przedsiębiorczości, tereny pod inwestycje, to składowe Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego  na osiedlu Zakrzów. Zdaniem dyrektora parku, Bogusława Kobyłeckiego, to miejsce  atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów. Świadczyć mają o tym:  przynależność do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a co za tym idzie 50% zwolnienie z podatku dochodowego, upusty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych  w pierwszych latach prowadzenia działalności gospodarczej, czy zwolnienia  z podatku od nieruchomości wprowadzone przez prezydenta miasta.  

– Przedsiębiorcy mile widziani, również z konkretnego kręgu – tłumaczy dyrektor Kobyłecki.