Tarnobrzeg. Ogrom wielkich serc dla Kacperka Drozda z Wrzaw.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Kacperek Drozd ma założone subkonto w Fundacji „Słoneczko”.  Zatem dziecko można wesprzeć również za pośrednictwem tej organizacji.

 

 

Kacperek Drozd  jest bardzo chorym dzieckiem. Wśród wad, którymi jest obarczony są: brak kości krzyżowej, tłuszczak okolicy krzyżowej uciskający na nerwy, jamistość rdzenia kręgowego, ektopia lewej nerki, nóżki końsko-szpotawe, a przez brak odbytu ma wykonaną stomię. Na jego leczenie i rehabilitacje potrzebne są duże pieniądze. Mama Kacpra, Magdalena Drozd.

 

Kacperkowi pomaga wiele osób. Jedną z nich jest jego starszy brat. Mówi tata chorego chłopca, Piotr Drozd.

 

Organizatorka przedsięwzięcia Katarzyna Szczurska – Luboch.

 

Trwa liczenie pieniędzy zebranych podczas koncertu charytatywnego na rzecz półrocznego Kacperka Drozda z Wrzaw.

Już w trakcie niedzielnej imprezy disco wiadomo było, że chęć pomocy chłopczykowi z zespołem wad wrodzonych jest ogromna. Mówi jeden z prowadzących wydarzenie, Dariusz Bożek.