Tarnobrzeg. Odebrano blisko dziesięciokilometrowy odcinek rozbudowanego, prawego wału rzeki Wisły.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wał na odcinku Skalna Góra – Koćmierzów został podwyższony i poszerzony. W ramach robót między innymi naprawiono istniejące drogi przywałowe. Zabezpieczono też śluzy wałowe, wyloty pompowni wód deszczowych i oczyszczalni ścieków.

Inwestycja została zrealizowana  z pieniędzy pochodzących z Budżetu Państwa, pożyczek  z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Banku Rozwoju Rady Europy.

Mówi zastępca prezesa Wód Polskich do spraw Ochrony przed Powodzią i Suszą, Krzysztof Woś.

Wojewoda podkarpacki, Ewa Leniart powiedziała, że obecnie priorytetem jeżeli chodzi o zabezpieczenie przeciwpowodziowe województwa jest budowa zbiornika Kąty-Myscowa.

– Wtedy będziemy bezpieczni jak nigdy – powiedział radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Władysław Stępień, który od lat angażuje się  w działania przeciwpowodziowe.

Małgorzata Wajda podkreśliła, że cały region będzie bezpieczny dopiero po zrealizowaniu zadań polegających na rozbudowie czternastokilometrowego odcinka prawego wału Wisły na terenie Gminy Gorzyce, dwukilometrowego odcinka prawego wału Sanu, na terenie Radomyśla nad Sanem oraz czteroipółkilometrowego lewego wału rzeki San,  w gminie Gorzyce.

Warto dodać, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ma też Program Małej i Dużej Retencji. W jego ramach budowana jest sieć suchych zbiorników, które na terenie całej zlewni Wisły będą gromadzić wodę.

Mówi dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Małgorzata Wajda.

Pełniący obowiązki prezydenta Tarnobrzega, Kamil Kalinka.

Blisko dziesięciokilometrowy odcinek rozbudowanego, prawego wału rzeki Wisły odebrano uroczyście w Tarnobrzegu. We wtorkowym wydarzeniu, które odbyło się na obwałowaniach  w pobliżu ulicy Wiślnej wzięły udział władze województwa podkarpackiego, przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, włodarze okolicznych miast i gmin. Długo wyczekiwana, warta ponad 32 miliony inwestycja, poprawiła bezpieczeństwo przeciwpowodziowe blisko ośmiu tysięcy mieszkańców.

Mówi starosta Powiatu Tarnobrzeskiego, Paweł Bartoszek.