Tarnobrzeg. O przyszłości wyrobiska w Piasecznie rozmawiano w siedzibie Kopalni Siarki „Machów”.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

 Wyrobisko w Piasecznie w gminie Łoniów pochłania duże środki finansowe. Cały czas pracują tam pompy utrzymujące stały poziom lustra wody.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska gwarantuje środki na pompowanie do końca tego roku. Zaprzestanie tego procesu jest równoznaczne z podtopieniem okalających tysięcy hektarów terenów mieszkalnych oraz uprawnych.

 

O przyszłości  posiarkowego wyrobiska   w Piasecznie rozmawiali w siedzibie Kopalni Siarki „Machów” władze spółki, parlamentarzyści  i  samorządowcy regionu.

                Przedmiotem dyskusji było  dalsze finansowanie  robót związanych  z odprowadzaniem wód  ze zbiornika wodnego oraz ostateczne zakończenie prac rekultywacyjnych.

Mówi  likwidator Kopalni Siarki „Machów”, Wojciech Wąsik.