Tarnobrzeg. Nowoczesny sprzęt medyczny w PWSZ.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Na pierwszym roku pielęgniarstwa  w PWSZ w Tarnobrzegu, studiuje ponad 100 osób. Według szacunków,  w  najbliższych latach w naszym regionie, dodatkowo będzie potrzebnych ponad pół tysiąca pielęgniarek.

Sprzęt medyczny, który trafił do PWSZ, uczelnia kupiła  z własnych zasobów oraz dzięki wsparciu marszałka województwa podkarpackiego i prezydenta miasta.

 

Zajęcia  w pracowniach umiejętności pielęgniarskich prowadzić będą pielęgniarki naczelne z sześciu szpitali  zlokalizowanych w miastach naszego regionu: Sandomierzu, Staszowie, Mielcu, Stalowej Woli, Nowej Dębie i Tarnobrzegu.

                Mówi rektor PWSZ   w Tarnobrzegu, Paweł Maciaszczyk.

 

Nowoczesny sprzęt medyczny trafił do trzech pracowni umiejętności pielęgniarskich  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu. Będą z niego korzystać studenci  kierunku  pielęgniarstwo, który uczelnia  uruchomiła  w tym roku.

Mówi kanclerz  PWSZ  w Tarnobrzegu, Dorota Kotara  – Marchewka.