Tarnobrzeg. Nie chcą budowy drogi przy płucach miasta.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Studium pozwala na sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Te z kolei są dokumentami planistycznymi, prawem miejscowym, według którego wydaje się między innymi pozwolenia na budowę.

 

– Studium jest dla miasta bardzo ważnym dokumentem. Warunkuje niejako dalszy rozwój Tarnobrzega. Musimy myśleć

perspektywicznie – stwierdził wiceprezydent, Wojciech Brzezowski.

 

Przeciwko budowie drogi powiatowej wiodącej wzdłuż lasu zwierzynieckiego w Tarnobrzegu opowiadają się: społeczność lokalna, działkowcy  z pobliskiego ROD-u „Wymysłów” oraz przedstawiciele Ligii Ochrony Przyrody. – Jeżeli w ogóle droga powstanie, to jest to perspektywa dopiero 10, 15 lat – uspokaja wiceprezydent miasta, Wojciech Brzezowski.

Temat podjęto podczas debaty publicznej dotyczącej projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnobrzega”.

-Komunikacyjnie budowa drogi nic nie wniesie, a środowiskowo i społecznie spowoduje potężne straty – mówiła Katarzyna Zych Sławińska, reprezentująca przeciwników inwestycji.