Tarnobrzeg. Nie będzie strajku w szpitalu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

W poniedziałek dyrektor ponownie usiądzie do rozmów  z przedstawicielami komitetu strajkowego, przy czym dyskusja nie będzie dotyczyła już podwyżki, a zagadnień związanych  z funduszem socjalnym, powiązaniem wzrostu wynagrodzeń z kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia czy udzieleniem pomocy szpitalowi  przez Samorząd  Województwa Podkarpackiego.  Strony mają nadzieję, że spór zostanie zakończony podpisaniem porozumienia, który wymienione kwestie jednoznacznie ureguluje.

Akcja protestacyjna w tarnobrzeskim szpitalu trwa od poniedziałku. Pracownicy średniego i pomocniczego personelu medycznego i niemedycznego noszą czarne koszulki. Szpital jest oplakatowany i oflagowany. Ponad 700 pracowników domaga się między innymi podwyżek.

 

Wicemarszałek Tadeusz Pióro.

 

Planowanego  od pierwszego dnia września strajku w tarnobrzeskim szpitalu nie będzie. Kontynuowana natomiast zostanie akcja protestacyjna.

Dziś dyrektor szpitala w obecności wicemarszałka Województwa  Podkarpackiego Tadeusza Pióro przedstawił propozycje płacowe komitetowi strajkowemu. Mówi Wiktor Stasiak.