Tarnobrzeg. Mikroinstalacje OZE.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Deklaracja dostępna jest na stronie www.tarnobrzeg.pl oraz w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ulicy Adama Mickiewicza 7.

Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Warunki i zasady przyznawania dotacji zostaną określone przez Instytucję Wdrażającą to jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w późniejszym terminie.

Tarnobrzeg jako jednostka samorządu terytorialnego, pełnić będzie rolę pośrednika i operatora projektu.

3 grudnia odbędzie się konferencja szkoleniowa dla zainteresowanych tematem. Spotkanie pod nazwą Odnawialne źródła energii oraz systemy efektywnego zarządzania energią rozpocznie się o godzinie 10.00  w budynku Parku Przemysłowo Technologicznego, przy Alei Warszawskiej. Spotkanie organizują Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

Właściciele gospodarstw domowych  z Tarnobrzega będą mogli wykonać u siebie  mikroinstalacje odnawialnego źródła energii przy dużym wsparciu finansowym z Unii Europejskiej.

Miasto ma zamiar złożyć wniosek o dofinansowanie  tak zwanego „projektu parasolowego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Mówi prezydent Tarnobrzega, Grzegorz Kiełb.