Tarnobrzeg. Likwidacja MOZE. Od nowego roku SCUW.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Mówił na konferencji prezydent Tarnobrzega Grzegorz Kiełb.
Ewa Wójcik Lis
Tarnobrzeski Miejski Oświatowy Zespół Ekonomiczny będzie działał do końca tego roku. Od 2017 administrację, finanse i organizację tarnobrzeskich szkół obsłuży Samorządowe Centrum Usług Wspólnych.
Miejskiemu Oświatowemu Zespołowi Ekonomicznemu podlega 33 placówki. SCUW-owi dojdzie pięć kolejnych, niezwiązanych z edukacją. Są nimi Placówka Opiekuńczo Wychowawcza – Rodzinny Dom Dziecka przy ulicy Słonecznej, Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Żłobek Miejski i Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000.
Na Samorządowe Centrum Usług Wspólnych zostaną nałożone dodatkowe zadania.