Tarnobrzeg. Latem zużycie wody wzrasta nawet dwukrotnie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Warto wiedzieć, że ujęcie wody , z której korzystają mieszkańcy Tarnobrzega znajduje się na terenie Gminy Grębów, w miejscowości Stale – Bukie. Stąd kierowana jest ona do stacji uzdatniania w Jeziórku, a następnie dwoma magistralami do miasta.
Ewa Wójcik Lis
Latem zużywamy więcej wody. Tarnobrzeżanie nie należą do wyjątku. Zużycie wody w mieście wynosi średnio 300 metrów sześciennych na godzinę. Latem, w gorące i suche dni ta liczba rośnie. Wczoraj wieczorem mieszkańcy zużywali 400 metrów sześciennych wody na godzinę. Bywa, że w ciągu godziny, Tarnobrzeskie Wodociągi dostarczają odbiorcom aż 600 metrów sześciennych.
Prezes spółki przypomina, że wodę należy wykorzystywać w sposób racjonalny. Antonii Sikoń zapewnia równocześnie, że tarnobrzeżanom jej nie zabraknie.