Tarnobrzeg. Konkurs „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od ciebie każdy wymaga!”

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

W kategorii klas 1- 3, pierwsze miejsce w konkursie zajęła Jagoda Gąsior, z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrowicy. W kategorii klas 4 – 6 – Anastazja Babula, ze Szkoły Podstawowej w Durdach. W kategorii uczniów gimnazjum zwyciężyła praca Natalii Surowiec, z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślęzakach. Komisja konkursowa w każdej z kategorii przyznała także drugie i trzecie miejsca oraz wyróżnienia. Prace laureatów przeszły do etapu wojewódzkiego konkursu. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci jest Komendant Główny PSP we współpracy z wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.

 

Komendant Miejski PSP w Tarnobrzegu, starszy brygadier Andrzej Babiec.

 

 W siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, nagrodzono laureatów eliminacji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem                               „ Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od ciebie każdy wymaga!”.  Najlepsze prace wybierano spośród ponad 80-u nadesłanych  z terenu powiatu tarnobrzeskiego.

Mówi pracownik samodzielnego stanowiska do spraw bezpieczeństwa i zarzadzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu, podinspektor Sylwia Rawska.