Tarnobrzeg. Koniec sporu w szpitalu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Spór zbiorowy załogi  z dyrekcją tarnobrzeskiego szpitala trwał kilka tygodni i miał różne fazy.  Były to rozmowy bezpośrednie przedstawicieli związków zawodowych z dyrekcją,  spotkania z udziałem mediatora posła Mirosława Pluty, aż po akcje protestacyjną z wyznaczonym terminem strajku.

 

– Negocjacje były bardzo trudne. Determinacja załogi duża, ponieważ ostatnie podwyżki otrzymała sześć lat temu. Szpital całej tej sytuacji nie skorzystał ale na szczęście nie doszło do strajku.-  powiedział dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu, Wiktor Stasiak.

 

W porozumieniu uregulowane zostały sprawy związane z funduszem socjalnym. Zaplanowano też rozmowy dotyczące powiazania  wzrostu wynagrodzeń z kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 Mówi Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii – Krystyna Róg.

 

Koniec akcji protestacyjnej w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnobrzegu. Związkowcy podpisali porozumienie z dyrekcją lecznicy.

Udało się osiągnąć kompromis  w sprawie  podwyżek wynagrodzeń i wysokości funduszu socjalnego dla średniego i pomocniczego personelu medycznego i niemedycznego czyli dla  ponad 700 pracowników tarnobrzeskiego szpitala.

Mówi przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia – Wojciech Dąbek.