Tarnobrzeg. Kolejny przetarg na wywóz odpadów z miasta został unieważniony.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Na poziom cen rzutuje również to, że w Tarnobrzegu nie działa Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Najbliższa mieści się w Stalowej Woli.

Ceny za odbiór śmieci do końca wakacji się nie zmienią. Być może utrzymają się na obecnym poziomie do końca tego roku. Naczelnik Piotr Pawlik zaznacza jednak, że w dalszej perspektywie tarnobrzeżanie będą płacić za tę usługę więcej.

Unieważniony został kolejny przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnobrzeg odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Miasto szacowało, że  w ciągu najbliższych czterech lat przeznaczy na ten cel 22 miliony złotych. Tymczasem  najniższa oferta firmy wyniosła o osiem milionów więcej.

Mówi naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Tarnobrzega,  Piotr Pawlik.