Tarnobrzeg. Kalendarz wydany przez Dom Dziecka w Tarnobrzegu już gotowy.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Pieniądze ze sprzedaży kalendarza zostaną przeznaczone na zakup ubrań zimowych oraz leków dla wychowanków domu. Placówka mieści się przy ulicy Świętej Barbary 1. Przebywa w niej obecnie 12 podopiecznych.

 

Wydanie kalendarza było  kosztowne. Mówi dyrektor placówki Robert Chmiel.

 

Dom Dziecka w Tarnobrzegu wydał kalendarz na 2015 rok. Dochód z jego sprzedaży zostanie przeznaczony na potrzeby wychowanków placówki.

Autorami zdjęć do kalendarza są podopieczni Domu Dziecka. Przez cały mijający rok  wychowankowie placówki  uczestniczyli  w warsztatach  prowadzonych charytatywnie przez  tarnobrzeskich fotografów: Rafała Rozmusa, Piotra Morawskiego, Tomasza Młyńca oraz Pawła Matyki.  To z prac powstałych na zajęciach w plenerze  wybrano 12, które zamieszczono w kalendarzu.  

Mówi koordynator projektu, wychowawca Domu Dziecka Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Joanna Sałek.