Tarnobrzeg. Jest dotacja na prace remontowo-konserwatorskie przy dwóch zabytkowych obiektach.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

 Kościół Ojców Dominikanów w Tarnobrzegu i dawny spichlerz, a obecna siedziba Muzeum Przemysłu Siarkowego przy ulicy Pawłowskiego w Tarnobrzegu otrzymały dotacje na prace remontowo-konserwatorskie. Środki przyznał Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Klasztor Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny  w Tarnobrzegu wnioskował o kwotę 250 tysięcy złotych na prace przy wieży kościelnej. Otrzymał 80 tysięcy złotych. Gmina Tarnobrzeg starała się o blisko 57 tysięcy na remont elewacji dawnego spichlerza. Wojewódzki konserwator przyznał na ten cel 20 tysięcy.

Do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpłynęło łącznie 464 wnioski. Komisja konserwatorska pozytywnie zaopiniowała 336, przyznając dotacje na ogólną kwotę dziewięciu i pół miliona złotych.