Tarnobrzeg. Jednak POLKAR?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Od wyroku KIO, PKS Tarnobrzeg może złożyć skargę.

 

Firma PKS Tarnobrzeg, krótko cieszyła się wygranym przetargiem na obsługę komunikacji miejskiej w Tarnobrzegu. Firma  POLKAR, która obecnie świadczy usługi przewozowe transportu zbiorowego  i  też stanęła do przetargu odwołała się od jego wyniku. Krajowa Izba Odwoławcza wniosek uznała.

-POLKAR w odwołaniu zarzucał, że oferta   PKS Tarnobrzeg zawiera rażąco niską cenę – powiedziała nam główna specjalistka do spraw zamówień publicznych w Urzędzie Miasta w Tarnobrzegu, Agnieszka Straburzyńska. Oferta PKS Tarnobrzeg na 2016 rok opiewała na kwotę trzech milionów dziewięciuset tysięcy złotych i była o blisko 700 tysięcy złotych niższa od tej,którą zaproponował POLKAR.

Mówi Agnieszka Straburzyńska.